Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58872
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2022-11-18T08:16:49Z-
dc.date.available2022-11-18T08:16:49Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58872-
dc.descriptionSÁCHvi
dc.description.tableofcontents1.Tổng quan về Bình đẳng giới và Trao quyền cho phụ nữ ở Việt Nam. 2. Cấu trúc thể chế quốc gia về Bình đẳng giới. 3. Khung pháp lý cho bình đẳng giới và bảo vệ quyền của phụ nữ. 4. Số liệu và thống kê về giới. 5. Giới và Giáo dục. 6. Y tế và Chăm sóc sức khoẻ 7.Phụ nữ và Việc làm. 8. Sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong chính trị. 9. Bạo lực đối với Phụ nữ và Trẻ em gái. 10. Phụ Nữ Nông Thôn và Các Vấn Đề Giới trong Nông Nghiệp. 11. Phụ nữ và Trẻ em gái Dân tộc Thiểu số ở Việt Nam. 12. Phụ nữ và Di cư. 13. Phụ nữ và Biến đổi Khí hậu, Quản lý Rủi ro Thiên tai.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectTÌNH HÌNH GIỚI Ở VIỆT NAMvi
dc.titleBÁO CÁO TÓM TẮT TÌNH HÌNH GIỚI Ở VIỆT NAM NĂM 2016vi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Xã hội học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Baocao.pdfToàn văn2.17 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.