Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58985
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Trâm Anh, TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Hà-
dc.date.accessioned2023-02-01T02:53:30Z-
dc.date.available2023-02-01T02:53:30Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58985-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14vi
dc.description.abstractTrên cơ sở lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh các trường THCS huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai, đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh các trường trung học cơ sở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai trong giai đoạn hiện nay.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG THCS HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI. CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN TÂM LÝ CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN CHƯ SÊ, TỈNH GIA LAI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵngvi
dc.subjectTư vấn tâm lývi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.titleQuản lý hoạt động tư vấn tâm lý cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Sê tỉnh Gia Laivi
dc.title.alternativeQuản lí hoạt động tư vấn tâm lí cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Chư Sê tỉnh Gia Laivi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiHa-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiHa-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat889.28 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiHa-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...