Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58986
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVõ, Nguyên Du, PGS.TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Vân-
dc.date.accessioned2023-02-01T03:00:29Z-
dc.date.available2023-02-01T03:00:29Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58986-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14vi
dc.description.abstractTừ nghiên cứu lý luận và thực tiễn quản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh tại các trường Tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum đề tài đề xuất các biện pháp nâng cao chất lượng quản lý hoạt động động trải nghiệm của học sinh tại các trường Tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tumvi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN SA THẦY TỈNH KON TUM. CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM CỦA HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC HUYỆN SA THẦY TỈNH KON TUM. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵngvi
dc.subjectHoạt động trải nghiệmvi
dc.subjectGiáo dục tiểu họcvi
dc.titleQuản lý hoạt động trải nghiệm của học sinh tại các trường tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tumvi
dc.title.alternativeQuản lí hoạt động trải nghiệm của học sinh tại các trường tiểu học huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenThiThuyVan-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van17.01 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiThuyVan-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat706.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenThiThuyVan-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...