Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58987
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Quang Sơn, PGS.TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Bình-
dc.date.accessioned2023-02-01T03:06:58Z-
dc.date.available2023-02-01T03:06:58Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58987-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14vi
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục PNBLHĐ cho học sinh ở các trường PTDTBT THCS huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục PNBLHĐ cho học sinh tại các trường PTDTBT THCS huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tum góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục PNBLHĐ cho học sinh của nhà trường.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PNBLHĐ CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDTBT THCS. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PNBLHĐ CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDTBT THCS HUYỆN ĐĂK GLEI TỈNH KON TUM. CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PNBLHĐ CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG PTDTBT THCS HUYỆN ĐĂK GLEI TỈNH KON TUM. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵngvi
dc.subjectPhòng ngừa bạo lực học đườngvi
dc.subjectTrường phổ thông dân tộc bán trúvi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tumvi
dc.title.alternativeQuản lí hoạt động giáo dục phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở huyện Đăk Glei tỉnh Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanBinh-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van18.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanBinh-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat604.27 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanBinh-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.77 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...