Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58988
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Quang Sơn, PGS.TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hiếu-
dc.date.accessioned2023-02-01T03:13:12Z-
dc.date.available2023-02-01T03:13:12Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58988-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14vi
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu lý luận quản lý giáo dục và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh tại các trường PTDTBT-THCS, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh tại các trường PTDTBT-THCS huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum góp phần nâng cao chất lượng hoạt động giáo dục học sinh của nhà trường.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDTBT-THCS. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA CHO HỌC SINH Ở CÁC TRƯỜNG PTDTBT-THCS HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM. CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NẾP SỐNG VĂN HÓA CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG PTDTBT-THCS HUYỆN KON RẪY TỈNH KON TUM. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵngvi
dc.subjectNếp sống văn hóavi
dc.subjectTrường phổ thông dân tộc bán trúvi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tumvi
dc.title.alternativeQuản lí hoạt động giáo dục nếp sống văn hóa cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú - trung học cơ sở huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHieu-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanHieu-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat585.35 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanHieu-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...