Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58989
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Xuân Bách, PGS.TS.-
dc.contributor.authorNguyễn, Văn Hùng-
dc.date.accessioned2023-02-01T03:38:34Z-
dc.date.available2023-02-01T03:38:34Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58989-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14vi
dc.description.abstractHệ thống hóa cơ sở lý luận về xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng quản lý xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum. Đề xuất biện pháp quản lý xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia tại các trường Trung học cơ sở trên địa bàn huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐĂK TÔ TỈNH KON TUM. CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA Ở HUYỆN ĐĂK TÔ TỈNH KON TUM. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵngvi
dc.subjectTrường đạt chuẩn quốc giavi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.titleQuản lý xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tumvi
dc.title.alternativeQuản lí xây dựng trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Đăk Tô tỉnh Kon Tumvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NguyenVanHung-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanHung-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat729.31 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NguyenVanHung-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...