Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58994
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Mỹ Dung, TS.-
dc.contributor.authorTrần, Thị Thái Thụy-
dc.date.accessioned2023-02-02T02:36:45Z-
dc.date.available2023-02-02T02:36:45Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58994-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14vi
dc.description.abstractTừ nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai, từ đó đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường Trung học cơ sở.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HOC SINH Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI HUYỆN ĐỨC CƠ TỈNH GIA LAI. CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH CỦA CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Ở HUYỆN ĐỨC CƠ, TỈNH GIA LAI. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵngvi
dc.subjectKỹ năng sốngvi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.titleQuản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Đức Cơ tỉnh Gia Laivi
dc.title.alternativeQuản lí hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh ở các trường trung học cơ sở huyện Đức Cơ tỉnh Gia Laivi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranThiThaiThuy-K40.QLGD.KT-Luanvan.pdfToan van16.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThiThaiThuy-K40.QLGD.KT-Tomtat.pdfTom tat552.32 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranThiThaiThuy-K40.QLGD.KT-Trangthongtin.pdfThong tin1.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...