Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58996
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Quang Sơn, PGS.TS.-
dc.contributor.authorĐặng, Thị Hoài Phương-
dc.date.accessioned2023-02-02T02:49:18Z-
dc.date.available2023-02-02T02:49:18Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58996-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8.14.01.14vi
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng QL HĐDH môn Ngữ văn ở trường THCS, đề xuất các biện pháp QL HĐDH môn Ngữ văn theo hướng phát triển PC&NL người học tại các trường THCS huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN VĂN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM. CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MÔN NGỮ VĂN THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC Ở CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HUYỆN NÚI THÀNH TỈNH QUẢNG NAM. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵngvi
dc.subjectNgữ vănvi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.titleQuản lý hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học ở các trường THCS huyện Núi Thành tỉnh Quảng Namvi
dc.title.alternativeQuản lí hoạt động dạy học môn ngữ văn theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học ở các trường THCS huyện Núi Thành tỉnh Quảng Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DangThiHoaiPhuong-K39.QLGD.QNa-Luanvan.pdfToàn văn7.45 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DangThiHoaiPhuong-K39.QLGD.QNa-Tomtat.pdfTóm tắt531.87 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
DangThiHoaiPhuong-K39.QLGD.QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.07 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...