Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59014
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Đình Sơn, PGS.TS.-
dc.contributor.authorTrần, Quốc Bảo-
dc.date.accessioned2023-02-07T03:07:16Z-
dc.date.available2023-02-07T03:07:16Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59014-
dc.descriptionLuận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 8140114vi
dc.description.abstractTrên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận và khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý xây dựng VHNT ở các trường THPT tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, luận văn đề xuất các biện pháp quản lý xây dựng VHNT tại các trường THPT ở địa phương nghiên cứu nhằm góp phần nâng cao chất lượng GDPT trong điều kiện hiện nay.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ XÂY DỰNG VHNT Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM. CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN HÓA NHÀ TRƯỜNG TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ TAM KỲ, TỈNH QUẢNG NAM. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵngvi
dc.subjectVăn hóa nhà trườngvi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.titleQuản lý xây dựng văn hóa nhà trường tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Namvi
dc.title.alternativeQuản lí xây dựng văn hóa nhà trường tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Namvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TranQuocBao-K39.QLGD-QNa-Luanvan.pdfToàn văn9.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranQuocBao-K39.QLGD-QNa-Tomtat.pdfTóm tắt690.36 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TranQuocBao-K39.QLGD-QNa-Trangthongtin.pdfThông tin1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.