Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59303
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Xuân Bách, PGS.TS.-
dc.contributor.authorLê, Ngọc Vũ-
dc.date.accessioned2023-06-23T02:39:34Z-
dc.date.available2023-06-23T02:39:34Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/59303-
dc.descriptionLuận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 814.01.14vi
dc.description.abstractTrên cơ sở nghiên cứu lý luận về quản lí, quản lí giáo dục, quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường THCS; tiến hành đánh giá thực trạng quản lí hoạt động tổ chuyên môn của lãnh đạo các trường THCS hiện nay; từ đó đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường THCS trên địa bàn quận Cẩm Lệ nhằm đáp ứng được yêu cầu về đổi mới giáo dục hiện nay.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ. CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ. CHƯƠNG 3. BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN TẠI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN CẨM LỆ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊvi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵngvi
dc.subjectTổ chuyên mônvi
dc.subjectGiáo dục trung họcvi
dc.subjectĐổi mới giáo dụcvi
dc.titleQuản lý hoạt động tổ chuyên môn tại các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng - đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nayvi
dc.title.alternativeQuản lí hoạt động tổ chuyên môn tại các trường trung học cơ sở quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng - đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...