Browsing by Author Ngô, Minh Đức

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
Issue DateTitleAuthor(s)
2005Hướng dẫn sử dụng Microsoft Project 2002 trong lập và quản lý dự án [Lập dự án và Quản lý dự án bằng chương trình Microsoft Project 2002]Ngô, Minh Đức
2014Nâng cao năng lực bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học ở trường phổ thông - phần pH của dung dịch.Ngô, Minh Đức; Lê, Văn Đông
2014Nâng cao năng lực bồi dưỡng học sinh giỏi hóa ở trường phổ thông – phần cân bằng tạo kết tủa.Ngô, Minh Đức; Nguyễn, Thị Hà
2014Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác rắn lưỡng chức axit bazơ Mg, Zn,La,S/γ-Al2O3 để thực hiện phản ứng etyl este hóa và đánh giá thành phần axit béo đa nối đôi có trong dầu phộng.Ngô, Minh Đức; Trần, Thị Ngọc Anh
2014Nghiên cứu chế tạo hệ xúc tác rắn lưỡng chức axit bazơ Mg,Zn,La,S/γ-Al2O3 để điều chế biodiesel từ mỡ bò phế thải có chỉ số axit tự do cao.Ngô, Minh Đức; Hà, Trần Anh
2016Nghiên cứu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh chương dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol SGK hóa học lớp 11 nâng cao.Ngô, Minh Đức; Đặng, Hồ Khánh Huyền
2015Nghiên cứu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương 6 sách giáo khoa hóa học 12 nâng cao.Ngô, Minh Đức; Phan, Thị Liên
2015Nghiên cứu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương oxi-lưu huỳnh hoá học lớp 10 nâng cao.Ngô, Minh Đức; Nguyễn, Thị Trà My
2015Nghiên cứu phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong chương 5 sách giáo khoa hóa 12 nâng cao.Ngô, Minh Đức; Nguyễn, Thị Phượng
2015Nghiên cứu phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong chương 7 sách giáo khoa hóa 12 nâng cao.Ngô, Minh Đức; Nguyễn, Thị Phương Oanh
2016Nghiên cứu phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong chương Nitơ - Photpho sách giáo khoa hóa 11 nâng cao.Ngô, Minh Đức; Nguyễn, Thái Sơn
2016Nghiên cứu sử dụng phần mềm Ispring Suite thiết kế bài giảng E-learning nhằm hỗ trợ kĩ thuật dạy học đảo ngược (Bài amoniac và muối Amoni và bài axit nitric và muối nitrat) sách giáo khoa hóa học 11 chương trình cơ bản.Ngô, Minh Đức; Thi, Thị Diệu Huyền
2016Nghiên cứu sử dụng phần mềm Ispring Suite thiết kế bài giảng E-learning nhằm hỗ trợ kĩ thuật dạy học đảo ngược (Chương 5 nhóm halogen sách giáo khoa hóa học 10 chương trình cơ bản).Ngô, Minh Đức; Lê, Thị Ngọc
2016Nghiên cứu sử dụng phần mềm Ispring Suite thiết kế bài giảng E-learning nhằm hỗ trợ kĩ thuật dạy học đảo ngược (Chương 6 oxi lưu huỳnh, sách giáo khoa hóa học lớp 10 chương trình cơ bản)Ngô, Minh Đức; Nguyễn, Thị Sang
2017Xây dựng bộ đề phát triển năng lực cho học sinh đồng thời phục vụ cho kỳ thi THPT Quốc gia.Ngô, Minh Đức; Trần, Thị Mỹ Dung
2018Xây dựng hệ thống bài tập chương Nhóm oxi hóa học 10 nâng cao nhằm phát triển năng lực cho học sinh lớp 10Ngô, Minh Đức; Phạm, Thị Diễm Vy