Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30144
Title: Nghiên cứu dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh chương dẫn xuất halogen, Ancol, Phenol SGK hóa học lớp 11 nâng cao.
Authors: Ngô, Minh Đức
Đặng, Hồ Khánh Huyền
Keywords: Nghiên cứu dạy học
Năng lực học sinh
Halogen
Ancol
Phenol
Hóa học lớp 11
Dẫn xuất
Sách giáo khoa
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Khóa luận tốt nghiệp. Khoa Hóa. Ngành: Sư phạm hóa. Lớp 12SHH
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30144
Appears in Collections:KLTN Khoa Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ĐẶNG HỒ KHÁNH HUYỀN.pdf2.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.