Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/10178
Title: Nghiên cứu thực trạng rèn luyện kĩ năng sư phạm cho sinh viên sư phạm địa lý, Trường đại học sư phạm - Đại học Đà Nẵng.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Đinh, Tấn Ninh
Keywords: Kỹ năng sư phạm
Sinh viên sư phạm địa lý
Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng
Địa lí
Issue Date: 2015
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: Khóa luận tốt nghiệp. Lớp 11SDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/10178
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...