Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/117
Title: Tìm hiểu đặc điểm đất và tình hình sử dụng đất nông nghiệp huyện Thanh Thủy – Phú Thọ
Authors: Lê, Thị Thanh Hương
Nguyễn, Thị Quỳnh
Keywords: Đất nông nghiệp
Thanh Thủy, Phú Thọ
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lý luận về đất và vai trò của đất. Đặc điểm đất ở huyện Thanh Thủy. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp qua các loại cây trồng, vật nuôi. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất và bố trí cây trồng hợp lý.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/117
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...