Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/120
Title: Phân tích các điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển cây cà phê ở huyện Krông Năng - ĐăkLăk. Đề xuất một số giải pháp phát triển cà phê theo hướng bền vững.
Authors: Hồ, Phong
Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Cây cà phê
Krông Năng, Đăk Lăk
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/120
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...