Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1480
Title: Biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tại nhóm lớp mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Đặng, Thị Cẩm Tú
Keywords: Giáo dục mầm non
Issue Date: 2013
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm Đà Nẵng
Abstract: Cơ sở lý luận về quản lý chất lượng giáo dục mầm non; Thực trạng quản lý chất lượng giáo dục tại nhóm mầm non độc lập tư thục trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Các biện pháp quản lý chất lượng giáo dục tại NLMNĐLTT trên địa bàn TP Đà Nẵng...
Description: Quản lý Giáo dục; Đà Nẵng; Bảo vệ 5/2013
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1480
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat cam tu.pdftóm tắt418.15 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
luan van cam tu.pdftoàn văn1.38 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.