Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/14982
Title: 10 năm phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội (2000-2010) thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý
Authors: PGS.TS.Mai Thị Thanh, Xuân
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2010
Citation: Tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến, anh hùng, vì hòa bình
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/14982
Appears in Collections:Kinh tế (TC)

Files in This Item:
There are no files associated with this item.


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...