Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1714
Title: Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đối với hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản và đời sống của người dân ven biển quận Ngũ Hành Sơn - thành phố Đà Nẵng
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Huỳnh, Thị Anh
Keywords: Biến đổi khí hậu
Nuôi trồng thủy sản
Đời sống
Đà Nẵng
Đánh bắt
Sản xuất
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: 10CDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/1714
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...