Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2378
Title: Phân tích điều kiện tự nhiên để phát triển cây cam bù ở huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Nguyễn, Thị Nhàn
Keywords: Cây cam bù
Điều kiện tự nhiên
Hà Tĩnh
Giải pháp phát triển
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: Cử nhân sư phạm địa lý. 10 SDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2378
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...