Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2427
Title: Nghiên cứu việc khai thác mỏ sắt Thạch Khê và ảnh hưởng của nó đến nguồn nước vùng biển Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Cao, Thị Ngọc
Keywords: Mỏ sắt Thạch Khê
Hà Tĩnh
Ô nhiễm nguồn nước
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: Cử nhân sư phạm địa lý. 10 SDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2427
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...