Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2431
Title: Phân tích điều kiện tự nhiên ảnh hưởng đến sự phát triển của cây lạc ở Hà Tĩnh và đề xuất một số giải pháp phát triển.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Bùi, Thị Thủy
Keywords: Điều kiện tự nhiên
Cây lạc
Hà Tĩnh
Giải pháp phát triển
Issue Date: 2014
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: Cử nhân sư phạm địa lý. 10 SDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/2431
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...