Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29380
Title: Quản lý hoạt động dạy học các môn khoa hoc tự nhiên theo chuẩn kiến thức và kỹ năng ở các trường THCS trên địa bàn quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Đức Chính, GS.TS.
Nguyễn, Thanh Lịch
Keywords: Quản lý giáo dục
Khoa học tự nhiên
Chuẩn kiến thức
Đà Nẵng
Giáo dục trung học
Kỹ năng
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29380
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdftóm tắt322.91 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
luan van.pdftoàn văn1.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.