Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29381
Title: Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn hóa học tại các trường THCS trên địa bàn quận Cẩm Lệ thành phố Đà Nẵng.
Authors: Nguyễn, Bảo Hoàng Thanh, PGS.TS.
Phạm, Thị Ngọc Thủy
Keywords: Quản lý giáo dục
Hóa học
Đà Nẵng
Giáo dục trung học cơ sở
Dạy và học
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29381
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdftóm tắt266.02 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUAN VAN.pdftoàn văn918.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.