Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29412
Title: Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ở các trường tiểu học trên địa bàn quận Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng.
Authors: Trần, Xuân Bách, TS.
Nguyễn, Văn Dũng
Keywords: Công nghệ thông tin
Giáo dục tiểu học
Đà Nẵng
Quản lý giáo dục
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29412
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN.pdftoàn văn896.89 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TOM TAT.compressed.pdf622.41 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.