Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29809
Title: Biện pháp quản lí giáo dục pháp luật cho học sinh trung học phổ thông trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Bùi, Minh Quảng
Keywords: Quản lý giáo dục
Pháp luật
Giáo dục trung học phổ thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn thạc sĩ giáo dục học. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục. Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/29809
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TT-bui minh quang.pdftóm tắt335.86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LV-bui minh quang - (in nop ).pdftoàn văn1.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.