Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30215
Title: Biện pháp hình thành kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 4 – 5 tuổi thông qua trò chơi đóng vai theo chủ đề
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Nguyễn, Thị Bích
Keywords: Giáo dục mầm non
Trò chơi
Kỹ năng hoạt động nhóm
Nhận thức
Trẻ 4-5 tuổi
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: Đề xuất một số biện pháp nhằm hình thành kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 4- 5 tuổi thông qua TCĐVTCĐ nhằm góp phần phát triển nhân cách trẻ.
Description: KLTN. Khoa Mầm Non. Lớp: 12 SMN1.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30215
Appears in Collections:KLTN Khoa GD Mầm non

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...