Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30414
Title: Tìm hiểu thực trạng dạy và học môn Tiếng Việt của học sinh lớp 3 trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai.
Authors: Nguyễn, Thị Thúy Nga
Nguyễn, Thị Quỳnh
Keywords: Giáo dục tiểu học
Tiếng KLTN Khoa Tiểu học. Lớp: 12 STH2.iệt 3
Học sinh
Issue Date: 2016
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Abstract: - Nghiên cứu các vấn đề lý luận liên quan đến đề tài. - Tìm hiểu thực trạng dạy và học môn Tiếng Việt trên địa bàn huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai - Đề xuất một số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng học Tiếng Việt cho học sinh lớp 3.
Description: KLTN Khoa Tiểu học. Lớp: 12 STH1.
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/30414
Appears in Collections:KLTN Khoa GD Tiểu học

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...