Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/43230
Title: Sổ tay tính toán thủy lực (cẩm nang tính toán thủy lực)
Authors: P. G. Kixêlep
Issue Date: 2008
Abstract: Các bảng, các số liệu phụ. áp lực thủy tĩnh. những khái niệm cơ bản về chuyển động của chát lỏng. sức cản thủy lực. chảy qua lỗ. đập tràn. các ống dẫn nước có áp. chuyển động đều trong các lòng dẫn hở.
Description: Hà Nội: Xây dựng, 2008
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/43230
Appears in Collections:SỔ TAY

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000085805.pdf96.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.