Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/47071
Title: 10 năm phát triển kinh tế-xã hội Hà Nội (2000-2010) thành tựu và một số vấn đề đặt ra trong công tác quản lý
Authors: PGS.TS.Mai Thị Thanh, Xuân
Keywords: Kinh tế
Issue Date: 2010
Citation: Tạp chí Hội thảo Khoa học Quốc tế kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội phát triển bền vững Thủ đô Hà Nội Văn Hiến, anh hùng, vì hòa bình
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/47071
Appears in Collections:Kinh tế (TC)

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...