Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/498
Title: Biện pháp quản lí hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp tại các trường THCS quận Liên Chiểu – Thành phố Đà Nẵng
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Lê, Văn Nghĩa
Keywords: Quản lý giáo dục
Hoạt động ngoài giờ
Giáo dục phổ thông
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: QLGD; Đà Nẵng; Bảo vệ 12/2012
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/498
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat dpf.pdftóm tắt326.35 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
luan van NGHIA.pdftoàn văn1.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.