Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54228
Title: Hệ động lực học dạng phương trình sai phân bậc nhất
Authors: Lê, Hải Trung, TS.
Võ, Thị Ni Na
Keywords: Phương pháp toán sơ cấp
Hệ động lực học
Phương trình sai phân bậc nhất
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trình bày các khái niệm cơ bản về phương trình sai phân, sai phân hữu hạn của hàm số một biến thực, phương trình sai phân bậc nhất. Giới thiệu về điểm cân bằng trong hệ động lực học, sơ đồ bước cầu thang, sơ đồ mạng nhện cũng như nghiệm số của phương trình sai phân. Ngoài ra,tiêu chuẩn tiệm cận gần đúng của điểm cân bằng, các định nghĩa về điểm định kì và chu trình, lưu vực hấp dẫn và sự ổn định toàn cục
Description: LUẬN VĂN THẠC SĨ - CHUYÊN NGÀNH: PHƯƠNG PHÁP TOÁN SƠ CẤP - MÃ SỐ: 60.46.01.13
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54228
Appears in Collections:Luận văn Phương pháp toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT LUAN VAN.pdftóm tắt382.29 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN.pdftoàn văn847.45 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.