Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54602
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường THPT tỉnh Xê Kông nước CHDCND Lào
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Vongphaiboun, Phavongchan
Keywords: Giáo dục trung học
Cán bộ quản lý
Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nhiệm vụ nghiên cứu. Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển đội ngũ CBQL các trường THPT. Nghiên cứu thực trạng phát triển đội ngũ CBQL ở các trƣờng THPT Tỉnh Xê Kông. Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ CBQL các trường THPT Tỉnh Xê Kông giai đoạn 2016-2020
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 60.14.01.14
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54602
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT NOI DUNG LUAN VAN VONGPHAIBOUN PHAVONGCHAN.pdftóm tắt935.69 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NOI DUNG LUAN VAN VONGPHAIBOUN PHAVONGCHAN.pdftoàn văn32.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.