Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54788
Title: Phương pháp rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ trong dạy học địa lí 12 ở trường THPT.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Bùi, Thị Thúy
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Bản đồ
Địa lý 12
Giáo dục Trung học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: KLTN Khoa Địa lý. Lớp 08CDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54788
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...