Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54832
Title: Nghiên cứu tình hình ô nhiễm môi trường nước tại vịnh Hạ Long và ảnh hưởng của nó đến hệ sinh thái san hô - các giải pháp bảo tồn hệ sinh thái san hô.
Authors: Đậu, Thị Hòa, PGS.TS.
Lê, Thị Anh
Keywords: Ô nhiễm môi trường
Hạ Long
Hệ sinh thái san hô
Giải pháp bảo tồn
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: KLTN Khoa Địa lý. Lớp 08 CDL
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54832
Appears in Collections:KLTN Khoa Địa lý

Files in This Item:

 Sign in to read

If the system does not display after logging in, please press F5 to refresh.Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...