Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54912
Title: Nghiên cứu sử dụng phương pháp grap dạy học phối hợp với các phương pháp dạy học khác nhằm nâng cao hiệu quả bài lên lớp chương nhóm Halogen lớp 10 ở trường trung học phổ thông.
Authors: Phan, Văn An
Ngô, Thị Nhơn
Keywords: Phương pháp giảng dạy
Halogen
Giáo dục Trung học
Phương pháp grap
Hóa học 10
Dạy học
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: KLTN Khoa Hóa. Lớp 08 SHH
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/54912
Appears in Collections:KLTN Khoa Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGÔ THỊ NHƠN.pdfToàn văn1.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.