Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/551
Title: Quản lý hoạt động giáo dục ở buổi thứ hai tại các trường tiểu học Quận Thanh Khê thành phố Đà Nẵng
Authors: Huỳnh, Thị Thu Hằng, TS.
Trần, Thị Ngọc Phượng
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo dục tiểu học
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: QLGD; Đà Nẵng; Bảo vệ 12/2012
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/551
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tomtat.pdftóm tắt333.12 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
luan van chuan.pdftoàn văn746.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...