Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/557
Title: Quản lý hoạt động đào tạo tiếng Anh tại các Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn TP Đà Nẵng
Authors: Phùng, Đình Mẫn, PGS.TS.
Võ, Thị Hữu Hà
Keywords: Quản lý giáo dục
Tiếng Anh
Trung tâm ngoại ngữ
Đà Nẵng
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: QLGD; Đà Nẵng; Bảo vệ 12/2012
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/557
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HUU HA-TOM TAT.pdftóm tắt474.44 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
HUU HA-LUAN VAN.pdftoàn văn1.59 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.