Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/560
Title: Biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên Trường Trung học Văn hóa-Nghệ thuật Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.
Vũ, Đức Tiến
Keywords: Quản lý giáo dục
Giáo viên
Trường Trung học Văn hóa-Nghệ thuật
Giáo dục nghề
Issue Date: 2012
Publisher: Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Description: QLGD; Đà Nẵng; Bảo vệ 12/2012
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/560
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOM TAT.pdftóm tắt475.53 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
LUANVAN_TIEN.pdftoàn văn967.85 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.