Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57435
Title: Quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông thành phố Kaysone Phomvihane tỉnh Savannakhet nước CHDCND Lào
Authors: Bùi, Việt Phú, TS.
Inthisorn, Khamphouphane
Keywords: Giáo dục hướng nghiệp
Giáo dục trung học
Nước CHDCNN Lào
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Tổng hợp cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh THPT. Khảo sát thực trạng quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường THPT Thành phố Kaysone Phomvihane tỉnh Savannakhet. Đề xuất và khảo nghiệm một số biện pháp quản lý hoạt động giáo dục hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông thành phố Kaysone Phomvihane tỉnh Savannakhet.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57435
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
KHAMPHOUPHANE (Tóm tắt LV) K36.pdftóm tắt628.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Khamphuophane.compressed.pdf1.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...