Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57490
Title: Quản lý công tác lưu học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Other Titles: Quản lí công tác lưu học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Authors: Nguyễn, Thị Trâm Anh, TS.
Trương, Thị Út
Keywords: Lưu học sinh
Công tác sinh viên
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác Lưu học sinh trong giai đoạn hiện nay. Nghiên cứu thực trạng quản lý công tác Lưu học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đề xuất các biện pháp quản lý công tác Lưu học sinh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Description: Luận văn thạc sĩ - Chuyên ngành: Quản lí giáo dục (Komtum) - Mã số: 8.14.01.14 (tháng 6.2020)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57490
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tom tat.pdftóm tắt598.55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TruongThiUt.compressed.pdf1.65 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...