Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57622
Title: Nghiên cứu chiết tách, xác định thành phần hóa học và phân lập phân đoạn n-Hexane của thân cây Đại Tướng Quân hoa trắng (crinum asiaticum L.) được thu hái tại địa bàn Đà Nẵng
Authors: Trần, Mạnh Lục, TS.
Võ, Thị Vạn Lợi
Keywords: Cây Đại Tướng Quân hoa trắng
N-hexane
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Thu thập, tổng hợp, phân tích các tài liệu, tư liệu về nguồn nguyên liệu, thành phần hóa học, ứng dụng về cây Đại Tướng Quân hoa trắng. Tổng hợp tài liệu về phương pháp lấy mẫu, xử lý mẫu, các phương pháp chiết tách, định tính và phân lập các hợp chất từ thực vật. Chiết mẫu bằng phương pháp ngâm chiết với dung môi ethanol 96%. Định tính thành phần nhóm chức trong các cao chiết. Xác định thành phần hóa học trong các dịch chiết bằng phương pháp GCMS.
Description: Khóa luận tốt nghiệp – Khoa Hóa học – Lớp : 16 CHDE
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57622
Appears in Collections:KLTN Khoa Hóa học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VÕ THỊ VẠN LỢI_16CHDE_TÓM TẮT.pdftóm tắt732.55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VÕ THỊ VẠN LỢI_16CHDE_TOÀN VĂN.pdftoàn văn5.4 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.