Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57879
Title: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Other Titles: QUẢN LÍ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN GIÁO VIÊN Ở CÁC TRƯỜNG THCS QUẬN HẢI CHÂU THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
Authors: Trần, Xuân Bách, PGS.TS.
Trần, Thị Mỹ Trinh
Keywords: HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG
Giáo dục trung học
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực trạng quản lý bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên tại các trường THCS ở quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57879
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRAN THI MY TRINH TOÀN VĂN.pdfToàn văn20.75 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TRAN THI MY TRINH TÓM TẮT.pdfTóm tắt391.55 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin VN LV- Tran Thi My Trinh- K37.pdfThông tin415.78 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...