Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57935
Title: QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TIỂU HỌC HUYỆN TÂY GIANG TỈNH QUẢNG NAM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY
Authors: Lê, Quang Sơn, PGS.TS.NGƯT.
Nguyễn, Quốc Kỳ
Keywords: PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN
Giáo dục tiểu học
Đổi mới giáo dục
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Quản lý giáo dục – Mã số: 8140114
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/57935
Appears in Collections:Luận văn Quản lý giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN QUOC KY TOÀN VĂN.pdfToàn văn8.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
NGUYEN QUOC KY TÓM TẮT.pdfTóm tắt442.04 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thong tin - VN-- Nguyen Van Ky K37.pdfThông tin640.93 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...