Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58762
Title: Giáo trình lý thuyết tối ưu
Other Titles: Giáo trình lí thuyết tối ưu
Authors: Phạm, Quý Mười, TS.
Keywords: Lý thuyết tối ưu
Toán học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Description: Sách của giảng viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng. (lưu hành nội bộ)
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58762
Appears in Collections:Toán học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HK6_Li Thuyet toi uu.pdfSách1.83 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.