Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58781
Title: NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ CÁC LOÀI TẢO ĐỘC HẠI TẠI HÒN TRE, VỊNH NHA TRANG, KHÁNH HÒA
Authors: PHAN, TẤN LƯỢM, TS.
TRẦN, THỊ KIM NGỌC
Keywords: TẢO ĐỘC HẠI
Vi tảo
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng
Abstract: - Xác định được một số yếu tố môi trường (nhiệt độ, độ mặn), hàm lượng muối dinh dưỡng (nitrat, phosphat, và silicat) và sự phân bố của chúng ở vịnh Nha Trang. - Xác định được thành phần loài và sự biến động mật độ tế bào của vi tảo có khả năng độc hại ở vịnh Nha Trang.
Description: Luận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Sinh thái học. Mã số: 8420120
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58781
Appears in Collections:Luận văn Sinh thái học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOAN VAN LUAN AN-TRAN THI KIM NGOC-IN-chu ky.pdfToàn văn12.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
BAN TOM TAT LUAN VAN_TRAN THI KIM NGOC.pdfTóm tắt1.34 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
02-Thong tin ket qua nghien cuu bang tieng Anh va tieng Viet-CHU KY.pdfThông tin364.46 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.