Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58898
Title: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HỎI/ĐÁP HỖ TRỢ TƯ VẤN ĐĂNG KÝ KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN TẠI BÌNH DƯƠNG
Authors: Nguyễn, Hoàng Sỹ, TS.
Nguyễn, Thảo Nhiên
Keywords: ỨNG DỤNG HỎI/ĐÁP
KHÁM BỆNH TRỰC TUYẾN
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Nghiên cứu hệ thống hóa cơ sở khoa học trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ứng dụng kỹ thuật trích xuất thông tin thực thể dựa trên học máy; Người dùng có thể đặt lịch các bác sĩ đến khám sức khỏe định kỳ, lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, khám dinh dưỡng v.v. hoặc được tư vấn sức khỏe online từ các bác sĩ có chuyên môn hay quản lý các bệnh án điện tử. Bất kỳ ở đâu, đang làm gì, đều có thể đặt lịch khám chủ động về thời gian, địa điểm.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Hệ thống thông tin – Mã số: 8.48.01.04
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58898
Appears in Collections:Luận án Hệ thống thông tin

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TOÀN VĂN LV.pdfToàn văn37.82 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
2. TOM TAT LUAN VAN - NGUYEN THAO NHIEN 4-7-2022.pdfTóm tắt1.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
TRANG THÔNG TIN.pdfThông tin141.24 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.