Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58902
Title: NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH ĐIỆN CỰC GC BẰNG VẬT LIỆU ZIF-67/rGO XÁC ĐỊNH MỘT SỐ ION KIM LOẠI NẶNG
Authors: VÕ, THẮNG NGUYÊN, TS.
NGUYỄN, THỊ THY NGA
Keywords: TÍNH ĐIỆN CỰC GC
VẬT LIỆU ZIF-67/rGO
Ion kim loại nặng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: - Tổng hợp vật liệu ZIF-67/rGO. - Biến tính điện cực GC bằng vật liệu ZIF-67/rGO và đánh giá đặc tính điện hóa của điện cực chế tạo được. - Ứng dụng điện cực biến tính ZIF-67/rGO/GCE để xác định Hg2+ và Cu2+ trong một số mẫu cá hộp thương mại bằng phương pháp DP-ASV.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý – Mã số: 8440119
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58902
Appears in Collections:Luận văn Hóa lý thuyết & Hóa lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyễn thị thy nga_K37HLT-HL_bản toàn văn.pdfToàn văn4.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
nguyễn thị thy nga_k37HLT-HL_bản tóm tắt.pdfTóm tắt848.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.