Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58905
Title: NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CHỐNG OXI HÓA CỦA EDARAVON VÀ DẪN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA TÍNH TOÁN
Other Titles: NGHIÊN CỨU HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA EDARAVON VÀ DẪN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA TÍNH TOÁN
Authors: TRẦN, ĐỨC MẠNH, TS.
VÕ, VĂN QUÂN, TS.
TRẦN, THỊ YẾN
Keywords: CHỐNG OXI HÓA
EDARAVON
Phương pháp hóa tính toán
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Mục đích của đề tài là khảo sát ảnh hưởng của các nhóm thế đến khả năng chống oxy hóa của EDV thông qua các đại lượng BDE, IE, PA và các cơ chế như HAT, SETPT, SPLET. Từ đó xác định được các chất có khả năng chống oxy hóa tốt bằng phương pháp hóa tính toán.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý – Mã số: 8440119
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58905
Appears in Collections:Luận văn Hóa lý thuyết & Hóa lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận văn chính thức _ Trần Thị Yến _ K40HL.pdfToàn văn8.05 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tóm tắt luận văn_Trần Thị Yến_K40HL.pdfTóm tắt1.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

Google Scholar TM

Check...