Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58931
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPhùng, Việt Hải, TS.-
dc.contributor.authorVõ, Đoàn-
dc.date.accessioned2023-01-05T02:56:45Z-
dc.date.available2023-01-05T02:56:45Z-
dc.date.issued2022-
dc.identifier.urihttp://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58931-
dc.descriptionLuận văn Thạc Sĩ. Chuyên ngành: Lý luận và PPDH Bộ môn Vật lí. Mã số: 8.14.01.11vi
dc.description.abstractThiết kế và tổ chức được các hoạt động trải nghiệm trong dạy học chương “Cảm ứng điện từ” - Vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinh.vi
dc.description.tableofcontentsCHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH. CHƯƠNG 2: THIẾT KẾ HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CHỦ ĐỀ “CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ” -VẬT LÍ 11 HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ SÁNG TẠO CỦA HỌC SINH. CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherTrường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵngvi
dc.subjectCảm ứng điện từvi
dc.subjectVật lý 11vi
dc.subjectNăng lực giải quyết vấn đềvi
dc.subjectHoạt động trải nghiệmvi
dc.titleTổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương “cảm ứng điện từ ” vật lí 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinhvi
dc.title.alternativeTổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học một số kiến thức chương “cảm ứng điện từ ” vật lý 11 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo của học sinhvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận văn LL&PPDHBM vật lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VODOAN_K39.PPDHVL.QNg_LUANVAN.pdfToàn văn31.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VODOAN_K39.PPDHVL.QNg_TOMTATLUANVAN.pdfTóm tắt1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VODOAN_K39.PPDHVL.QNg_THONGTINTIENGANH.pdfThông tin TA4.56 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
VODOAN_K39.PPDHVL.QNg_THONGTINTIENGVIET.pdfThông tin TV2.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.