Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58954
Title: Phép tính vi phân, tích phân và tính toán gần đúng
Authors: Hoàng, Nhật Quy, TS.
Nguyễn, Thị Hải Yến
Keywords: Vi phân
Tích phân
Phép tính gần đúng
Issue Date: 2022
Publisher: Trường Đại học Sư Phạm – Đại Học Đà Nẵng
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa lại các kiến thức cơ bản về phép tính vi phân, phép tính tích phân và ứng dụng của các phép toán này trong việc tính toán gần đúng giá trị của hàm số, nghiệm của phương trình và tính một số loại tích phân của hàm biến thực.
Description: Luận văn Thạc sĩ – Chuyên ngành: Phương pháp toán sơ cấp – Mã số: 8.46.01.13
URI: http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/58954
Appears in Collections:Luận văn Phương pháp toán sơ cấp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luận Văn1.pdfToàn văn2.85 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Tomtat_LV_Hải-Yến_K36QB (1).pdfTóm tắt425.66 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
Trang thông tin.pdfThông tin852.75 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.